دفتر ثبت ازدواج موقت ، عقد موقت ، صیغه موقت

این دفتر صرفا جهت خواندن خطبه عقد موقت و ثبت آن در صیغه نامه فعالیت دارد . ضمنا هیچگونه فعالیت همسریابی اعم از دائم و موقت ندارد . لطفا برای معرفی خانم های صیغه ای تماس نگیرید .

تلفن جهت هماهنگی : 09021810571 - 09120146570

صیغه

سایت ازدواج موقت – ازدواج موقت تهران


سایت ازدواج موقت در تهران، به شما این امکان را میدهد تا در هر زمان و هر مکانی که بخواهید صیغه ازدواج موقت میان شما و همسرتان خوانده و آن را ثبت نماید.
توجه داشته باشید که به شما صیغه نامه دفترچه ای که در آن مهر برجسته و معتبر خرده است داده میشود.


مدارک لازم برای ازدواج موقت


مدارک لازم برای ثبت ازدواج موقت، شناسنامه ها، 2 قطعه عکس و گواهی فوت همسر یا پدر یا طلاق نامه دو طرف میباشد.
توجه کنید که ازدواج موقت با دختر باکره امکان پذیر نیست، مگر اینکه دختر خانم اذن و اجازه پدر یا جد پدری داشته باشد و یا مراحل قانونی را طی کرده باشد.
* برای آشنایی با مراحل قانونی میتوانید تماس حاصل فرمایید.


احکام ازدواج موقت


احکام ازدواج موقت به صورت زیر است.
- ازدواج موقت طلاق ندارد و جدایی درصورت پایان مدت صیغه نامه و یا بخشیدن ادامه مدت صیغه نامه به وسیله مرد میباشد.
- در
ازدواج موقت مادر و دختر زن به مرد محرم میشوند.
- پس از پایان مدت ازدواج موقت یا ازدواج دائم زن باید عده بگذراند تا تمام شدن مدت عده زن نمیتواند با مرد دیگری ازدواج کند.
* عده
ازدواج موقت دیدن 2 عادت ماهیانه و عده ازدواج دائم دیدن 3 عادت ماهیانه است.
- زن یائسه عده ازدواج موقت ندارد.
- درصورتی که عده زن نگذشته باشد و با مردی
ازدواج موقت کند زن به آن مرد حرام است.


عده ازدواج موقت چیست؟ - عده زن یائسه


عده مدت زمانی است که زن نمیتواند با مرد دیگری ازدواج کند.
عده در ازدواج موقت دیدن 2 عادت ماهیانه است، در ازدواج دائم دیدن 3 عادت ماهیانه است.
توجه داشته باشید که زن یائسه چه در
ازدواج موقت چه در ازدواج دائم عده ندارد.


ازدواج موقت ساعتی در تهران – ازدواج یک ساعته


مدت ازدواج موقت با توافق دو طرفه زن و مرد است که هر مدتی (ساعتی، روزانه، ماهانه، سالانه و...) که بخواهید میتواند باشد.
*
مدت ازدواج موقت در صیغه نامه ثبت میشود.


عده یعنی چی؟ - عده چند روز است؟


عده مدت زمانی است، که زن به دلیل طلاق یا مرگ همسر نباید ازدواج دوباره کند.
ازدواج در دوران عده باطل است.


عقد موقت دختر باکره – عقد موقت دختر مطلقه باکره


عقد موقت دختر باکره بدون اذن پدر اصلا امکان پذیر نیست مگر اینکه اجازه پدر یا جد پدری موجود باشد و یا مراحل قانونی طی شده باشد.
بعضی از مراجع تقلید به این عقیده اند که
ازدواج موقت دختر مطلقه باکره نیاز به اجازه پدر ندارد اما بعضی ها اجازه پدر را اجباری میدانند.
بنابراین برای
عقد موقت با دختر مطلقه باکره باید به مرجع تقلید خود مراجعه کنید.


شرایط صیغه موقت دختر باکره مطلقه از نظر مکارم شیرازی


از نظر آیه الله مکارم شیرازی
دختر باکره مطلقه برای ازدواج مجدد به اذن پدر احتیاجی ندارد.


شرایط صیغه موقت دختر باکره مطلقه از نظر خامنه ای


از نظر آیه الله خامنه ای اجازه پدر برای ازدواج مجدد دختر باکره الزامی است.


دختر رشیده کیست؟


معمولا دختران بالای 30 سال که بالغ شده و میتواند برای خود تصمیم بگیرد را
دختر رشیده میگویند.


ازدواج موقت دختر باکره بالای 30 سال


از نظر آیه الله مکارم شیرازی دختران بالای 30 سال رشیده به حساب می آیند و برای
ازدواج موقت نیاز به اذن پدر ندارند.

ثبت رسمی ازدواج موقت، عقد موقت، صیغه موقت در تهران


سایت ثبت ازدواج موقت، عقد موقت یا صیغه موقت این امکان را برای شما فراهم کرده است، تا به راحتی در هر زمان و مکانی که شما بخواهید، صیغه ازدواج موقت را میان شما و همسرتان بخواند.
شما برای
ثبت ازدواج موقت نیاز به شناسنامه دو طرف، 2 قطعه عکس و گواهی فوت همسر یا پدر دارید، چرا که ازدواج موقت با دختر باکره امکان پذیر نیست مگر اینکه دختر اذن پدر داشته باشد و یا مراحل قانونی را طی کرده باشد.
* شما میتوانید برای آشنایی با مراحل قانونی تماس حاصل فرمایید.
توجه داشته باشید که
صیغه موقت در شناسنامه زوجین ثبت نمیشود.


ازدواج موقت چیست؟ - احکام ازدواج موقت


ازدواج موقت، عقد موقت یا صیغه موقت نوعی ازدواج در دین اسلام است، که در آن صیغه ازدواج میان زن و مرد برای مدت محدود با مهریه ای مشخص بسته میشود و با پایان مدت صیغه زوجیت میان زن و مرد تمام و منقضی میشود.
تفاوت ها و شباهت هایی میان ازدواج دائم و ازدواج موقت وجود دارد.
اساسی ترین تفاوتی که میان ازدواج دائم و
ازدواج موقت وجود دارد تعیین مدت صیغه است، چرا که میتوان برای صیغه مدت مشخصی تعیین کرد که با به پایان رسیدن این مدت صیغه میان زن و مرد فسخ شده و به اتمام میرسد.
مدت ازدواج موقت حداقل یا حداکثری ندارد، اما افرادی اعتقاد دارند که اگر مدت ازدواج موقت بیشتر از طول عمر معمولی انسان باشد تبدیل به ازدواج دائم شده و مورد قبول نیست.


فسخ صیغه موقت – تمدید صیغه موقت


مرد میتواند
صیغه موقت را فسخ کند و از ادامه آن بگذرد، به اصطلاح ادامه مدت صیغه موقت را میبخشد و صیغه میان زن و مرد به اتمام میرسد.
یکی دیگر از مواقعی که میتوان
صیغه موقت را فسخ کرد زمانی است که زن و مرد میخواهند صیغه موقت را به ازدواج دائم تبدیل کنند.
زوجین میتوانند در صورتی که بخواهند یا با به اتمام رسیدن مدت
صیغه موقت، با مراجعه مجدد به عاقد صیغه را تمدید کنند.


مهریه صیغه موقت – مطالبه یا بخشیدن مهریه در عقد موقت


در
صیغه موقت نیز مانند ازدواج دائم باید با توافق طرفین مهریه ای مشخصص گردد، که فرقی هم ندارد چه تعداد یا چه مقدار مهریه تعیین گردد.
البته فرقی که
مهریه صیغه موقت با ازدواج دائم دارد در این است که، در صیغه موقت باید مهریه تعیین شود در غیر این صورت صیغه باطل است.
مطالبه
مهریه عقد موقت از نظر قانونی امکان پذیر نیست و به این مهریه هیچ اعتباری نیست.
اما زن میتواند درصورت دلخواه مهریه ای که برای
عقد موقت درنظر گرفته اند را پس از جاری شدن صیغه محرمیت ببخشد.

* شما میتوانید برای آشنایی با مراحل قانونی تماس بگیرید.


صیغه موقت دختر باکره - صیغه موقت دختر باکره بدون اجازه پدر


طبق فتوای مراجع محترم تقلید (امام خمینی(ره)، آیه الله سید علی خامنه ای، آیه الله ناصر مکارم شیرازی و...)
صیغه موقت دختر باکره بدون اجازه پدر صحیح نیست و باید برای صیغه از پدرش اجازه بگیرد.


ثبت ازدواج موقت در شناسنامه – مدارک لازم برای ازدواج موقت


توجه داشته باشید که
ازدواج موقت در شناسنامه زن و مرد ثبت نمیشود.
مدارک لازم برای ازدواج موقت و صیغه موقت، شناسنامه زن و مرد، 2 قطعه عکس زن و مرد و گواهی فوت همسر یا پدر خانم میباشد.


انقضای عقد موقت


عملی به اسم طلاق در عقد موقت وجود ندارد و تنها
انقضای عقد موقت با به پایان رسیدن مدت عقد یا بذل مدت عقد امکان پذیر است.
بذل یا بخشش
مدت عقد موقت، به این معنا است که مرد قبل از پایان مدت صیغه از آن گذشته و به مدت عقد پایان میدهد.


انواع صیغه های محرمیت – شرایط صیغه 99 ساله


صیغه های محرمیت به صیغه موقت و صیغه عقد دائم تقسیم بندی میشود، که تنها تفاوتی که بین انواع صیغه های محرمیت دیده میشود دریافت ارث، شروط ضمن عقد، نفقه، اذن شوهر، مدت صیغه و طلاق میباشد.
شرایط صیغه 99 ساله با صیغه یک ساعته، صیغه یک روزه و... هیچ فرقی ندارد و درتمامی موارد یکسان است فقط تنها تفاوت در مدت صیغه نامه است.